DATE TRASCORSE
19.02.2011 Nelson Freire Roma Santa Cecilia, Parco della Musica
21.02.2011 Nelson Freire Roma Santa Cecilia, Parco della Musica
22.02.2011 Nelson Freire Roma Santa Cecilia, Parco della Musica
20.04.2011 Nelson Freire Perugia Sala dei Notari
06.05.2011 Nelson Freire Palermo Teatro Politeama Garibaldi
07.05.2011 Nelson Freire Palermo Teatro Politeama Garibaldi
25.03.2013 Nelson Freire Padova
28.03.2013 Nelson Freire Monfalcone Teatro Comunale
19.02.2018 Nelson Freire Milano Teatro alla Scala
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Pop?
POP
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Jazz?
JAZZ