Mussorgsky: Khovanshchina

Bulat Minjelkiev     Vladimir Galusin     Nikolai Ohotnikov     Olga Borodina     Kirov Orchestra, St Petersburg     Valery Gergiev    

Mussorgsky: Khovanshchina
DIGITAL
eAlbum Audio + Booklet - 3 supporti
01.07.2015
Decca
UPC 00028947832218

Mussorgsky: Khovanshchina

Supporto 1
1 Overture (Prelude) [Khovanshchina]
06:01 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
2 "Podojdu, Pododju.. pod Ivangorod" [Khovanshchina / Act 1]
03:09 Konstantin Pluzhnikov, Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
3 "Ej!... Ej ty, strocilo!" [Khovanshchina / Act 1]
08:16 Valery Alexeev, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Valery Alexeev - Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
4 "Zila kuma, slyla kuma" [Khovanshchina / Act 1]
04:41 Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
5 "Gospodi, ot strel'cov lichich oboroni!" [Khovanshchina / Act 1]
03:20 Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
6 "Och ty, rodnaja matuska Rus'" [Khovanshchina / Act 1]
04:22 Konstantin Pluzhnikov, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
7 "Deti, deti moi!" [Khovanshchina / Act 1]
03:19 Bulat Minjelkiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
8 "Pustite, pustite!" [Khovanshchina / Act 1]
03:05 Vladimir Galusin, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
9 "Tak, tak, knjaze!" [Khovanshchina / Act 1]
05:14 Vladimir Galusin, Olga Borodina, Elena Prokina, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Soprano: Elena Prokina - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
10 "Cto takoe?" [Khovanshchina / Act 1]
06:35 Bulat Minjelkiev, Vladimir Galusin, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Elena Prokina, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Tenor: Vladimir Galusin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Soprano: Elena Prokina - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
11 "Gospodi!" [Khovanshchina / Act 1]
04:14 Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
12 "Svet moj, bratec Vasen'ka" [Khovanshchina / Act 2]
05:35 Alexei Steblianko, Mikhail Chernozukov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Mikhail Chernozukov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
13 "Ja znaju svjascennyj vas obycaj" [Khovanshchina / Act 2]
04:59 Alexei Steblianko, Mikhail Chernozukov, Valery Lebed, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Mikhail Chernozukov - Bass: Valery Lebed - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
14 "K vam, knjaze" [Khovanshchina / Act 2]
07:34 Alexei Steblianko, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
Supporto 2
1 "Vot v cem resen'e sud'by moej" [Khovanshchina / Act 2]
01:41 Alexei Steblianko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
2 "A my bez dokladu, knaz' vot kak!" [Khovanshchina / Act 2]
05:28 Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Tenor: Alexei Steblianko - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
3 "Knjaz'ja, smiri vas gnev" [Khovanshchina / Act 2]
07:47 Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Nikolai Ohotnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Nikolai Ohotnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
4 "Pobedichom, pobedichom, posramichom" [Khovanshchina / Act 2]
02:03 Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
5 "Knjaze, knjaze!" [Khovanshchina / Act 2]
02:26 Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Valery Alexeev, Mikhail Chernozukov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Nikolai Ohotnikov - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Baritone: Valery Alexeev - Bass: Mikhail Chernozukov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
6 "Posramichom, prerekochom" [Khovanshchina / Act 3]
02:50 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
7 "Ischodila mladesen'ka" [Khovanshchina / Act 3]
07:24 Olga Borodina, Evgenia Tselovalnik, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Soprano: Evgenia Tselovalnik - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
8 "Esli b ty togda ponjat' mogla" [Khovanshchina / Act 3]
02:42 Olga Borodina, Evgenia Tselovalnik, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Soprano: Evgenia Tselovalnik - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
9 "Pocto mjatesiska?" [Khovanshchina / Act 3]
07:12 Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Evgenia Tselovalnik, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Nikolai Ohotnikov - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Soprano: Evgenia Tselovalnik - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
10 "Spit streleckoe gnezdo" [Khovanshchina / Act 3]
05:30 Valery Alexeev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Valery Alexeev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
11 "Podnimajsja, molodcy!" [Khovanshchina / Act 3]
02:17 Valery Alexeev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Valery Alexeev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
12 "Ach, okajannye propojcy" [Khovanshchina / Act 3]
01:31 Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
13 "Och, mne nevmogotu, och, vot" [Khovanshchina / Act 3]
02:33 Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
14 "Beda, beda... ach, zlesjsaja!" [Khovanshchina / Act 3]
01:48 Konstantin Pluzhnikov, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
15 "V Kitaj-gorode byl ja na rabote" [Khovanshchina / Act 3]
02:12 Konstantin Pluzhnikov, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
16 "Gore nam! Gore!" [Khovanshchina / Act 3]
03:31 Konstantin Pluzhnikov, Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
17 "Zdorovo, detki" [Khovanshchina / Act 3]
04:48 Bulat Minjelkiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
Supporto 3
1 "Vozle recki na luzocke" [Khovanshchina / Act 4]
03:54 Bulat Minjelkiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
2 "Pozdno vecerom sidela" [Khovanshchina / Act 4]
02:17 Bulat Minjelkiev, Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
3 Dances of the Persian Slave Girls [Khovanshchina / Act 4]
08:04 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
4 "Ty zacem?" [Khovanshchina / Act 4]
04:57 Bulat Minjelkiev, Valery Alexeev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Baritone: Valery Alexeev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
5 "Gljan'ko-ko! Vezut, vezut kak est'" [Khovanshchina / Act 4]
03:50 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
6 "Sversilosja resenie sud'by" [Khovanshchina / Act 4]
04:21 Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Nikolai Ohotnikov - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
7 "A, ty zdes', zlodejka!" [Khovanshchina / Act 4]
04:00 Vladimir Galusin, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
8 "Gospodi boze moj!" [Khovanshchina / Act 4]
04:00 Vladimir Galusin, Olga Borodina, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
9 "Strel'cy! Cari i gosudari Ivan i Petr" [Khovanshchina / Act 4]
01:43 Valery Gergiev, Kirov Orchestra, St Petersburg
Baritone: Valery Gergiev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
10 "Zdes', na etom meste svjate" [Khovanshchina / Act 5]
05:44 Nikolai Ohotnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Nikolai Ohotnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
11 "Bratija!" [Khovanshchina / Act 5]
05:43 Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
12 "Podviglis'" [Khovanshchina / Act 5]
08:38 Vladimir Galusin, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
13 "Gospodi slavy" [Khovanshchina / Act 5]
04:13 Vladimir Galusin, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
dettagli brani