Prokofiev: Semyon Kotko 2 CDs

Valery Gergiev     Orchestra of the Kirov Opera, St. Petersburg     Mariinsky Chorus    

Prokofiev: Semyon Kotko
DIGITAL
eAlbum Audio - 2 supporti
05.05.2015
Philips Classics
UPC 00028946460528


compositori:
Sergei Prokofiev

Prokofiev: Semyon Kotko 2 CDs

Supporto 1
1 Introduction
03:22 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Producer: Stan Taal - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
2 Shol soldat s fronta (Tableau 1 Scene 1)
03:12 Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
3 Kovo nado? (Tableau 1 Scene 2)
02:31 Ludmilla Filatova, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
4 Prishol soldat Semyon Kotko (Tableau 2 Scene 1)
01:36 Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Andrei Karasev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Bass (Vocal): Andrei Karasev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
5 Prosnulsa, odelsa (Tableau 2 Scene 2)
01:30 Olga Savova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Andrei Karabanov, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Baritone: Andrei Karabanov - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
6 Den dobriy, tovarischchi sosedi (Tableau 2 Scene 3)
02:27 Olga Savova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Bass (Vocal): Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
7 Ochen nam priyatno vnov uvidet vas (Tableau 2 Sc.4)
01:15 Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
8 Shol soldat s fronta (Tableau 2 Scene 5)
04:35 Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
9 Shto, moyo serdenko? (Tableau 2 Scene 6)
02:15 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
10 Zdrastvuy, soldat! (Tableau 2 Scene 10)
04:59 Natalia Ushakova, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
11 I shumit, i gudit (Tableau 2 Scene 11)
01:46 Olga Savova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
12 Frosya! ... Mikola? (Tableau 2 Scene 12)
02:40 Olga Savova, Ludmilla Filatova, Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Tenor: Evgeny Akimov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
13 Mamo ... Mamo dumayu ya (Tableau 2 Scene 13)
01:26 Ludmilla Filatova, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
14 Shto eto takoye, ne ponimayu (Scene 1)
01:48 Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Nikolai Gassiev, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
15 Khivrya! Shto eto? (Scene 2)
01:27 Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
16 A mi do vas, Nikanor Vasilievich (Scene 3)
01:15 Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
17 Klanyaetsa vam molodoy knyaz (Scene 4)
02:05 Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
18 Popadilis i u nas v Chyornom more (Scene 5)
02:21 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
19 Zhenskiye slyozi (Scene 6)
03:10 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Viktor Chernomortsev, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
20 Zhenikh idyot, zhenikh idyot (Scene 7)
02:46 Tatiana Pavlovskaya, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Viktor Lutsiuk, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Viktor Chernomortsev, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Mariinsky Chorus, Valery Borisov, Kirov O
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Mikhail Nikanorov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Choir: Mariinsky Chorus - Chorus Master: Valery Borisov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
21 Morgen! (Scene 21)
02:49 Vladimir Zhivopistsev, Andrei Khramtsov, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg
Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Composer: Sergei Prokofiev
22 Kushat? ... Chem bog poslal
03:08 Olga Savova, Lia Shevtzova, Lyudmlla Kasianenko, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Viktor Chernomortsev, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Andrei Khramtsov, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Evgeny Akimov - Baritone: Viktor Chernomortsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
23 Videli? Chuyete, shto eto znachit?
03:37 Natalia Ushakova, Viktor Lutsiuk, Nikolai Gassiev, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Grigory Karassev, Gennadi Bezzubenkov, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Grigory Karassev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
Supporto 2
1 I snitsa mne opyat (Scene 1)
04:02 Tatiana Pavlovskaya, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
2 Sonya! Tse tï? (Scene 2)
02:34 Tatiana Pavlovskaya, Viktor Lutsiuk, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
3 Nu shto ti skazhesh? (Scene 3)
02:30 Natalia Ushakova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Viktor Chernomortsev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
4 I snitsa mne, Mikola, son (Scene 4)
01:48 Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
5 Rano, rano, ranenko (Scene 5)
01:39 Evgeny Akimov, Nikolai Gassiev, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Evgeny Akimov - Producer: Stan Taal - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
6 Ne slikhat... (Scene 6)
03:47 Viktor Vikhrov, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Vikhrov - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Mikhail Petrenko - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
7 Dyadya Tsaryov ... dyadya Tsaryov... (Scene 7)
03:01 Natalia Ushakova, Evgeny Akimov, Viktor Vikhrov, Viktor Chernomortsev, Yuri Laptev, Grigory Karassev, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Andrei Khramtsov, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Vikhrov - Baritone: Viktor Chernomortsev - Baritone: Yuri Laptev - Bass (Vocal): Grigory Karassev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Mikhail Petrenko - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
8 Permettez-moi de parler français (Scene 8)
03:22 Natalia Ushakova, Nikolai Gassiev, Yuri Laptev, Gennadi Bezzubenkov, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Yuri Laptev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
9 Razreshite predstavit vam (Scene 9)
00:52 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Nikolai Gassiev, Yuri Laptev, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Yuri Laptev - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
10 Net, net, to ne (Scene 10)
02:01 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
11 Tak delo vikhodit (Scene 11)
01:36 Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
12 Dyadya Semyon ... dyadya Semyon (Scene 12)
01:21 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
13 Oy Frosechka, strashno... (Scene 13)
02:19 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Olga Markova-Mikhailenko, Gennadi Bezzubenkov, Yuri Laptev, Mikhail Petrenko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Baritone: Yuri Laptev - Bass (Vocal): Mikhail Petrenko - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
14 Skoti! (Scene 14)
03:27 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Yuri Laptev, Mikhail Petrenko, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Baritone: Yuri Laptev - Bass (Vocal): Mikhail Petrenko - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
15 Gorit! Gorit! Gorit u Kotko! (Scene 14)
04:20 Tatiana Pavlovskaya, Natalia Ushakova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Olga Markova-Mikhailenko, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Grigory Karassev, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Soprano: Natalia Ushakova - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Grigory Karassev - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
16 Bozhe moy, bozhe moy, prosti ti mne (Scene 1)
02:51 Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Evgeny Akimov - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
17 Tak ... Tak ... Drug moy, Vasya Tsaryov (Scene 2)
03:41 Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Evgeny Nikitin, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
18 Kak umru, pokhornite vi menya (Scene 3)
03:34 Kirov Orchestra, St Petersburg, Mariinsky Chorus, Valery Gergiev
Conductor: Kirov Orchestra, St Petersburg - Producer: Stan Taal - Choir: Mariinsky Chorus - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
19 Znachitsa ... znachitsa (Scene 1)
02:11 Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Bass (Vocal): Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
20 Zatem imyetsa (Scene 2)
01:05 Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Fyodor Kuznetsov, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
21 Kukuska ... Mikolka kukuyet (Scene 3)
01:46 Olga Savova, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Mikhail Nikanorov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
22 Oy, lyudi oy dobriya lyudi! (Scene 3)
04:53 Olga Savova, Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Fyodor Kuznetsov, Evgeny Nikitin, Miomir Nikelic, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Miomir Nikelic - Bass (Vocal): Andrei Khramtsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
23 Ey ... Kukushka! (Scene 4)
03:45 Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Fyodor Kuznetsov, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Evgeny Akimov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Bass (Vocal): Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
24 Oy, gore, lyutoye gore! (Scene 1)
03:37 Tatiana Pavlovskaya, Ludmilla Filatova, Nikolai Gassiev, Viktor Vikhrov, Yuri Laptev, Mikhail Kit, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Tenor: Nikolai Gassiev - Tenor: Viktor Vikhrov - Baritone: Yuri Laptev - Bass (Vocal): Mikhail Kit - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Mikhail Petrenko - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
25 Semyon! ... Mamo! Eto vi! (Scene 2)
03:42 Tatiana Pavlovskaya, Ludmilla Filatova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Viktor Vikhrov, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Yuri Laptev, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Vikhrov - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Mikhail Petrenko - Bass (Vocal): Yuri Laptev - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
26 Ekh, ekh, ekh! Zhalko tebya, Kotko (Scene 3)
03:25 Viktor Lutsiuk, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
27 A nu, stanovites, druzya moi (Scene 4)
03:47 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass (Vocal): Gennadi Bezzubenkov - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
28 Shol soldat ... Po svobodnoy Ukraine (Scene 5)
01:07 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Nikitin, Mariinsky Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass (Vocal): Evgeny Nikitin - Choir: Mariinsky Chorus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
dettagli brani