DIGITAL
eAlbum Audio - 2 supporti
05.05.2015
Philips Classics
UPC 00028946460528


compositori:
Sergei Prokofiev

Prokofiev: Semyon Kotko 2 CDs

Supporto 1
1 Introduction [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
03:22 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Producer: Stan Taal - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
2 Shol soldat s fronta (Tableau 1 Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
03:12 Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
3 Kovo nado? (Tableau 1 Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
02:31 Ludmilla Filatova, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
4 Prishol soldat Semyon Kotko (Tableau 2 Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
01:36 Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Andrei Karasev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Andrei Khramtsov - Bass: Andrei Karasev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
5 Prosnulsa, odelsa (Tableau 2 Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
01:30 Olga Savova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Andrei Karabanov, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Baritone: Andrei Karabanov - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Andrei Khramtsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
6 Den dobriy, tovarischchi sosedi (Tableau 2 Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
02:27 Olga Savova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Andrei Khramtsov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
7 Ochen nam priyatno vnov uvidet vas (Tableau 2 Sc.4) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
01:15 Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
8 Shol soldat s fronta (Tableau 2 Scene 5) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
04:35 Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
9 Shto, moyo serdenko? (Tableau 2 Scene 6) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
02:15 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
10 Zdrastvuy, soldat! (Tableau 2 Scene 10) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
04:59 Natalia Ushakova, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
11 I shumit, i gudit (Tableau 2 Scene 11) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
01:46 Olga Savova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
12 Frosya! ... Mikola? (Tableau 2 Scene 12) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
02:40 Olga Savova, Ludmilla Filatova, Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Tenor: Evgeny Akimov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
13 Mamo ... Mamo dumayu ya (Tableau 2 Scene 13) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 1]
01:26 Ludmilla Filatova, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Producer: Stan Taal - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
14 Shto eto takoye, ne ponimayu (Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
01:48 Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Nikolai Gassiev, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
15 Khivrya! Shto eto? (Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
01:27 Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
16 A mi do vas, Nikanor Vasilievich (Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
01:15 Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
17 Klanyaetsa vam molodoy knyaz (Scene 4) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
02:05 Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
18 Popadilis i u nas v Chyornom more (Scene 5) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
02:21 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
19 Zhenskiye slyozi (Scene 6) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
03:10 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Viktor Chernomortsev, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Evgeny Nikitin - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
20 Zhenikh idyot, zhenikh idyot (Scene 7) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
02:46 Tatiana Pavlovskaya, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Viktor Lutsiuk, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Viktor Chernomortsev, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Chorus of the Mariinsky Theatre, Valery B
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Mikhail Nikanorov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Evgeny Nikitin - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Chorus Master: Valery Borisov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
21 Morgen! (Scene 21) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
02:49 Vladimir Zhivopistsev, Andrei Khramtsov, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg
Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Bass: Andrei Khramtsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Composer: Sergei Prokofiev
22 Kushat? ... Chem bog poslal [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
03:08 Olga Savova, Lia Shevtzova, Lyudmlla Kasianenko, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Viktor Chernomortsev, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Andrei Khramtsov, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Evgeny Akimov - Baritone: Viktor Chernomortsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Andrei Khramtsov - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
23 Videli? Chuyete, shto eto znachit? [Semyon Kotko, Op.81 / Act 2]
03:37 Natalia Ushakova, Viktor Lutsiuk, Nikolai Gassiev, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Grigory Karassev, Gennadi Bezzubenkov, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Viktor Chernomortsev - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Grigory Karassev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
Supporto 2
1 I snitsa mne opyat (Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
04:02 Tatiana Pavlovskaya, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
2 Sonya! Tse tï? (Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
02:34 Tatiana Pavlovskaya, Viktor Lutsiuk, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
3 Nu shto ti skazhesh? (Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
02:30 Natalia Ushakova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Viktor Chernomortsev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
4 I snitsa mne, Mikola, son (Scene 4) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
01:48 Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
5 Rano, rano, ranenko (Scene 5) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
01:39 Evgeny Akimov, Nikolai Gassiev, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Evgeny Akimov - Producer: Stan Taal - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
6 Ne slikhat... (Scene 6) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
03:47 Viktor Vikhrov, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Vikhrov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Mikhail Petrenko - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
7 Dyadya Tsaryov ... dyadya Tsaryov... (Scene 7) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
03:01 Natalia Ushakova, Evgeny Akimov, Viktor Vikhrov, Viktor Chernomortsev, Yuri Laptev, Grigory Karassev, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Andrei Khramtsov, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Vikhrov - Baritone: Viktor Chernomortsev - Baritone: Yuri Laptev - Bass: Grigory Karassev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Mikhail Petrenko - Bass: Andrei Khramtsov - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
8 Permettez-moi de parler français (Scene 8) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
03:22 Natalia Ushakova, Nikolai Gassiev, Yuri Laptev, Gennadi Bezzubenkov, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Yuri Laptev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Andrei Khramtsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
9 Razreshite predstavit vam (Scene 9) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
00:52 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Nikolai Gassiev, Yuri Laptev, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Yuri Laptev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
10 Net, net, to ne (Scene 10) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
02:01 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
11 Tak delo vikhodit (Scene 11) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
01:36 Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
12 Dyadya Semyon ... dyadya Semyon (Scene 12) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
01:21 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
13 Oy Frosechka, strashno... (Scene 13) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
02:19 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Olga Markova-Mikhailenko, Gennadi Bezzubenkov, Yuri Laptev, Mikhail Petrenko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Baritone: Yuri Laptev - Bass: Mikhail Petrenko - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
14 Skoti! (Scene 14) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
03:27 Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Yuri Laptev, Mikhail Petrenko, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Natalia Ushakova - Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Baritone: Yuri Laptev - Bass: Mikhail Petrenko - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
15 Gorit! Gorit! Gorit u Kotko! (Scene 14) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 3]
04:20 Tatiana Pavlovskaya, Natalia Ushakova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Olga Markova-Mikhailenko, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Grigory Karassev, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Soprano: Natalia Ushakova - Mezzo-Soprano: Lyudmlla Kasianenko - Mezzo-Soprano: Lia Shevtzova - Mezzo-Soprano: Zlata Bulycheva - Contralto: Olga Markova-Mikhailenko - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Grigory Karassev - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
16 Bozhe moy, bozhe moy, prosti ti mne (Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
02:51 Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Evgeny Akimov - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass: Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
17 Tak ... Tak ... Drug moy, Vasya Tsaryov (Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
03:41 Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Evgeny Nikitin, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Bass: Evgeny Nikitin - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
18 Kak umru, pokhornite vi menya (Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
03:34 Kirov Orchestra, St Petersburg, Chorus of the Mariinsky Theatre, Valery Gergiev
Conductor: Kirov Orchestra, St Petersburg - Producer: Stan Taal - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
19 Znachitsa ... znachitsa (Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
02:11 Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
20 Zatem imyetsa (Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
01:05 Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Fyodor Kuznetsov, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
21 Kukuska ... Mikolka kukuyet (Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
01:46 Olga Savova, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Lutsiuk - Baritone: Mikhail Nikanorov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Bass: Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
22 Oy, lyudi oy dobriya lyudi! (Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
04:53 Olga Savova, Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Fyodor Kuznetsov, Evgeny Nikitin, Miomir Nikelic, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Miomir Nikelic - Bass: Andrei Khramtsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
23 Ey ... Kukushka! (Scene 4) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 4]
03:45 Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Fyodor Kuznetsov, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Savova - Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Tenor: Evgeny Akimov - Baritone: Fyodor Kuznetsov - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Evgeny Nikitin - Bass: Grigory Karassev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
24 Oy, gore, lyutoye gore! (Scene 1) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 5]
03:37 Tatiana Pavlovskaya, Ludmilla Filatova, Nikolai Gassiev, Viktor Vikhrov, Yuri Laptev, Mikhail Kit, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Tenor: Nikolai Gassiev - Tenor: Viktor Vikhrov - Baritone: Yuri Laptev - Bass: Mikhail Kit - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Mikhail Petrenko - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
25 Semyon! ... Mamo! Eto vi! (Scene 2) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 5]
03:42 Tatiana Pavlovskaya, Ludmilla Filatova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Viktor Vikhrov, Gennadi Bezzubenkov, Mikhail Petrenko, Yuri Laptev, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Viktor Vikhrov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Mikhail Petrenko - Bass: Yuri Laptev - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
26 Ekh, ekh, ekh! Zhalko tebya, Kotko (Scene 3) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 5]
03:25 Viktor Lutsiuk, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
27 A nu, stanovites, druzya moi (Scene 4) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 5]
03:47 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Akimov, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Gennadi Bezzubenkov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Tenor: Evgeny Akimov - Tenor: Vladimir Zhivopistsev - Baritone: Mikhail Nikanorov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Evgeny Nikitin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
28 Shol soldat ... Po svobodnoy Ukraine (Scene 5) [Semyon Kotko, Op.81 / Act 5]
01:07 Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Evgeny Nikitin, Chorus of the Mariinsky Theatre, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Stan Taal - Soprano: Tatiana Pavlovskaya - Mezzo-Soprano: Olga Savova - Tenor: Viktor Lutsiuk - Bass: Evgeny Nikitin - Choir: Chorus of the Mariinsky Theatre - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Sergei Prokofiev
dettagli brani
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Pop?
POP
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Jazz?
JAZZ