DIGITAL
eAlbum Audio - 1 supporto
19.04.2015
Philips Classics
UPC 00028944670424


compositori:
Nicolai Rimsky-Korsakov

Rimsky-Korsakov: Kashchey the Immortal

1 Dni byez prosveta [Kashchei the Immortal]
07:28 Marina Shaguch, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
2 Ya vizhu dyevu krasoti chudyesnoi [Kashchei the Immortal]
05:25 Marina Shaguch, Konstantin Pluzhnikov, Alexander Morozov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Baritone: Alexander Morozov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
3 Tyomni yeyo ochki [Kashchei the Immortal]
04:11 Marina Shaguch, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
4 Vy, gusli samogudi [Kashchei the Immortal]
07:20 Konstantin Pluzhnikov, Marina Shaguch, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Soprano: Marina Shaguch - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
5 Nastala noch' zatikhnul vyeterok [Kashchei the Immortal]
06:08 Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Producer: Anna Barry - Balance Engineer: Bram de Groot - Recording Engineer: Jean-Marie Geijsen - Recording Engineer: Thijs Hoekstra
6 Glukhaya noch', dorogi dalshe nyet [Kashchei the Immortal]
04:01 Alexander Gergalov, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Alexander Gergalov - Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
7 Pit'yo prokhladnaya vernyot vsyo sili [Kashchei the Immortal]
04:52 Larissa Diadkova, Alexander Gergalov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Baritone: Alexander Gergalov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
8 Zasnul...tvoi chas nastal [Kashchei the Immortal]
05:33 Larissa Diadkova, Alexander Morozov, Alexander Gergalov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Baritone: Alexander Morozov - Baritone: Alexander Gergalov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
9 Bayu, bai, Kashchyei syedoi! [Kashchei the Immortal]
04:16 Marina Shaguch, Alexander Morozov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Baritone: Alexander Morozov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
10 Myeryeshchitsa? [Kashchei the Immortal]
07:52 Alexander Gergalov, Marina Shaguch, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Alexander Gergalov - Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
11 Prosti, lyubimi korolyevich moi! [Kashchei the Immortal]
04:12 Marina Shaguch, Alexander Gergalov, Konstantin Pluzhnikov, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Baritone: Alexander Gergalov - Tenor: Konstantin Pluzhnikov - Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
12 Konyets zlomu tsartsvu! [Kashchei the Immortal]
02:27 Alexander Morozov, Marina Shaguch, Alexander Gergalov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Alexander Morozov - Producer: Anna Barry - Soprano: Marina Shaguch - Baritone: Alexander Gergalov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Bram de Groot
dettagli brani