DIGITAL
eAlbum Audio - 3 supporti
17.04.2015
Philips Classics
UPC 00028944213829

Rimsky-Korsakov: Sadko 3 CDs

Supporto 1
1 Introduction [Sadko]
02:28 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Producer: Costa Pilavachi - Producer: Stan Taal - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
2 "Sabralis'a my, gosti targovye" [Sadko / Tableau 1]
05:37 Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
3 "Strunku k strunachke ty nat'agivaj" - "Prasvet'a svetel mas'ats na nebe" [Sadko / Tableau 1]
06:00 Larissa Diadkova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Contralto: Larissa Diadkova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
4 "Budit krasen den'v palavinu dn'a" [Sadko / Tableau 1]
02:27 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
5 "Kaby byla un min'a zalata kazna" [Sadko / Tableau 1]
03:30 Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
6 "Goj, ty, Sat-Satko, dobryj moladets" [Sadko / Tableau 1]
03:27 Vladimir Galusin, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
7 "V Novegorade velikam" [Sadko / Tableau 1]
04:49 Vladimir Ognovienko, Nikolai Gassiev, Tatiana Filimonova, Svetlana Volkova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Nikolai Gassiev - Soprano: Tatiana Filimonova - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
8 "Oj ty, t'omnaja dubravushka!" [Sadko / Tableau 2]
05:56 Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
9 "A-a-a." - "Vyhadite, vy, is sin'a ozera" [Sadko / Tableau 2]
04:15 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
10 "Zaigrjte, mai gusel'ki" [Sadko / Tableau 2]
03:08 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
11 "Svet'at rasoju medv'anaju kosy tvai" [Sadko / Tableau 2]
09:59 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Costa Pilavachi - Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
12 "Mes'ats zalatyje roshki" [Sadko / Tableau 2]
04:24 Valentina Tsidipova, Sergei Alexashkin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Valentina Tsidipova - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
Supporto 2
1 "Fs'u noch zhdala jevo ja panaprasnu" [Sadko / Tableau 3]
05:29 Marianna Tarassova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
2 "Ali v'jaf' sa mnoj diva sadejalas?" [Sadko / Tableau 3]
06:40 Vladimir Galusin, Marianna Tarassova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
3 "Pasmatrite ka, l'udi vol'nyje" [Sadko / Tableau 4]
09:56 Larissa Diadkova, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Vladimir Ognovienko, Nikolai Gassiev, Yury Dolgopolov, Valery Sobanov, Vladimir Kniazev, Roman Gibatov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Nikolai Gassiev - Singer: Yury Dolgopolov - Singer: Valery Sobanov - Singer: Vladimir Kniazev - Singer: Roman Gibatov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
4 "Paklon vam, gosti imenityje!" [Sadko / Tableau 4]
08:17 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
5 "Kak na ozere na Il'mene" [Sadko / Tableau 4]
05:50 Vladimir Galusin, Larissa Diadkova, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Vladimir Ognovienko, Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
6 "A skaly groznyje drab'atsa s r'ovem volny" [Sadko / Tableau 4]
03:17 Bulat Minjelkiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Bulat Minjelkiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
7 "Ni sh'est' almazaf f kamnnyh pisherah" [Sadko / Tableau 4]
04:55 Gegam Grigorian, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Gegam Grigorian - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
8 "Gorat kamennyj, garadam fsem mat' [Sadko / Tableau 4]
04:48 Alexander Gergalov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Alexander Gergalov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Producer: Costa Pilavachi - Producer: Stan Taal - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
9 "A i v Vedenets slavnyj put'ty derzhy" [Sadko / Tableau 4]
04:13 Vladimir Galusin, Marianna Tarassova, Larissa Diadkova, Vladimir Ognovienko, Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Contralto: Larissa Diadkova - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
10 "Vysata li, vysata li padnebesnaja" [Sadko / Tableau 4]
02:47 Vladimir Galusin, Marianna Tarassova, Larissa Diadkova, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Vladimir Ognovienko, Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
Supporto 3
1 "Ush kak po mor'u, mor'u sinemu" [Sadko / Tableau 5]
07:13 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Costa Pilavachi - Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
2 "Goj, druzhyna vernaja, padnachal'naja" [Sadko / Tableau 5]
05:46 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Costa Pilavachi - Producer: Stan Taal - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
3 "Nikak pajut?" [Sadko / Tableau 5]
02:38 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
4 "Glup' glubokaja, Akian more" [Sadko / Tableau 6]
03:05 Valentina Tsidipova, Sergei Alexashkin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Valentina Tsidipova - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
5 "Sineje more grozna, shiroka" [Sadko / Tableau 6]
03:04 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Sergei Alexashkin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
6 "Nu, garast, Satko, ty pet'igrat?" [Sadko / Tableau 6]
03:12 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Sergei Alexashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Bass: Sergei Alexashkin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
7 "Paigraj va gusli zvonkije" [Sadko / Tableau 6]
02:13 Sergei Alexashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Sergei Alexashkin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
8 "Slaven, groznyj Tsar' Marskoj" [Sadko / Tableau 6]
03:33 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Sergei Alexashkin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
9 "Aj, ne f poru raspl'asals'a" [Sadko / Tableau 6]
05:23 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
10 Introduction - "Moladets moj" [Sadko / Tableau 7]
02:20 Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Valentina Tsidipova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
11 "Son pa bereshku hadil" [Sadko / Tableau 7]
06:03 Valentina Tsidipova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Valentina Tsidipova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
12 "Oh, toshna mne, tashn'ohan'ko" [Sadko / Tableau 7]
02:56 Vladimir Galusin, Marianna Tarassova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
13 "A i zdrastvuj zhe ty, moj zhetannyj mush" [Sadko / Tableau 7]
05:43 Vladimir Galusin, Marianna Tarassova, Bulat Minjelkiev, Alexander Gergalov, Gegam Grigorian, Larissa Diadkova, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Bass: Bulat Minjelkiev - Baritone: Alexander Gergalov - Tenor: Gegam Grigorian - Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
14 "F staranah gul'al ja dal'nih" [Sadko / Tableau 7]
03:07 Vladimir Galusin, Bulat Minjelkiev, Alexander Gergalov, Gegam Grigorian, Larissa Diadkova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Galusin - Bass: Bulat Minjelkiev - Baritone: Alexander Gergalov - Tenor: Gegam Grigorian - Contralto: Larissa Diadkova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
15 "Slava starchish'u" [Sadko / Tableau 7]
03:45 Vladimir Galusin, Marianna Tarassova, Bulat Minjelkiev, Alexander Gergalov, Gegam Grigorian, Larissa Diadkova, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Vladimir Ognovienko, Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Va
Tenor: Vladimir Galusin - Mezzo-Soprano: Marianna Tarassova - Bass: Bulat Minjelkiev - Baritone: Alexander Gergalov - Tenor: Gegam Grigorian - Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Nicolai Rimsky-Korsakov
dettagli brani