DIGITAL
eAlbum Audio - 1 supporto
11.01.2019
Decca
UPC 00028948269174

Rimsky-Korsakov: Snow Maiden

1 Introduction - "Konyets zimye; propyeli petukhi" [The Snow Maiden / Prologue]
04:22 Drago Dimitrievich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Tenor: Drago Dimitrievich - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
2 "V urochni chas obichnoi cheredoyu" [The Snow Maiden / Prologue]
01:39 Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
3 "Ne to vstrechnayu ya v dolinakh yuzhnikh stran" [The Snow Maiden / Prologue]
03:36 Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
4 "Tovarischi; soroki-belobobki" [The Snow Maiden / Prologue]
03:29 Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
5 "Sbiralis ptitsi, sbiralis pyevchi" [The Snow Maiden / Prologue]
03:53 Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Producer: James Walker - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
6 "Po bogatim posadskim doman kolotit po uglam" [The Snow Maiden / Prologue]
03:18 Miro Changalovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Bass: Miro Changalovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
7 "Ne durno ti popiroval, pora bi y v put tebye na syever" [The Snow Maiden / Prologue]
02:30 Bireska Tzveych, Miro Changalovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Bass: Miro Changalovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
8 "A-oo, a-oo! Akh, byednaya Snegurochka, dikarka" [The Snow Maiden / Prologue]
01:19 Sofiya Jankovich, Miro Changalovich, Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Bass: Miro Changalovich - Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Engineer: Roy Wallace - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
9 "S podruzhami po yagoda khodit" [The Snow Maiden / Prologue]
05:00 Sofiya Jankovich, Miro Changalovich, Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Bass: Miro Changalovich - Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Engineer: Roy Wallace - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
10 "Mama, slikhala ya, slikhala" [The Snow Maiden / Prologue]
02:19 Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
11 "Slishih? Tayesh!" [The Snow Maiden / Prologue]
03:47 Miro Changalovich, Bireska Tzveych, Sofiya Jankovich, Drago Dimitrievich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Bass: Miro Changalovich - Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Sofiya Jankovich - Tenor: Drago Dimitrievich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
12 "Ranim-rano kuri zapyeli, pro vesnu obvestili" [The Snow Maiden / Prologue]
05:20 Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Choir: Belgrade National Opera Chorus - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
13 "Minuyet lyeto krasnoye, sgoryat ogni kupalskiye" [The Snow Maiden / Prologue]
01:16 Ivan Murgashki, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Bass: Ivan Murgashki - Producer: James Walker - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
14 "Domoi idi! Postoite! Kak zhe eto?" [The Snow Maiden / Prologue]
04:39 Lubitza Versaykoun, Nikola Janchich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Lubitza Versaykoun - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Tenor: Nikola Janchich - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Sofiya Jankovich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
15 Introduction [The Snow Maiden / Act 1]
01:52 Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
16 "Za laskovi priyom, za tyopli ugol" [The Snow Maiden / Act 1]
04:21 Militza Miladinovich, Nikola Janchich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Tenor: Nikola Janchich - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Sofiya Jankovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
17 "Zemlyanichka-yagodka pod kustochkom virosla" [The Snow Maiden / Act 1]
02:46 Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
18 "Kak po lyesu lyes shumit" [The Snow Maiden / Act 1]
03:50 Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
19 "Kak bolno zdyes, kak syerdtsu tyuzahko stalo!" [The Snow Maiden / Act 1]
03:10 Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
20 "Snegurochka, odna stoyit, bednyazhka!" [The Snow Maiden / Act 1]
02:56 Valeria Heybalova, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Sofiya Jankovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
21 "Golubushki, golubushki-devitsi" [The Snow Maiden / Act 1]
03:53 Valeria Heybalova, Dushan Popovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Baritone: Dushan Popovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Engineer: Roy Wallace - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
22 "Podruzhenki! Vesyoluyu syerdtsa" [The Snow Maiden / Act 1]
06:34 Valeria Heybalova, Sofiya Jankovich, Dushan Popovich, Nikola Janchich, Lubitza Versaykoun, Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Sofiya Jankovich - Baritone: Dushan Popovich - Engineer: Roy Wallace - Tenor: Nikola Janchich - Mezzo-Soprano: Lubitza Versaykoun - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
23 "Golubushki-podruzhki, poglyadite!" [The Snow Maiden / Act 1]
08:20 Valeria Heybalova, Dushan Popovich, Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Baritone: Dushan Popovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Engineer: Roy Wallace - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
24 Introduction ..."Vyeshchiye, zvonkiye struni rokochut" [The Snow Maiden / Act 2]
05:55 Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Chorus: Belgrade National Opera Chorus - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
25 "Veliki tsar shchastlivkh berendyeyev" [The Snow Maiden / Act 2]
04:22 Ilya Gligorievich, Stepan Andrashevich, Anita Yelinek, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Bass: Ilya Gligorievich - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Tenor: Stepan Andrashevich - Mezzo-Soprano: Anita Yelinek - Engineer: Roy Wallace - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
26 "Batyushka, svyetli tsar!" [The Snow Maiden / Act 2]
07:27 Valeria Heybalova, Drago Dimitrievich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Tenor: Drago Dimitrievich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
27 "Gosudarevi lyudi" [The Snow Maiden / Act 2]
02:08 Bogolub Grubach, Krsta Krstich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Bass: Bogolub Grubach - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Tenor: Krsta Krstich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
28 Ceremonial Procession [The Snow Maiden / Act 2]
01:55 Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
29 "Privyet tebye, premudri, veliki Berendyei" [The Snow Maiden / Act 2]
01:27 Militza Miladinovich, Valeria Heybalova, Ilya Gligorievich, Bogolub Grubach, Krsta Krstich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Valeria Heybalova - Bass: Ilya Gligorievich - Engineer: Roy Wallace - Bass: Bogolub Grubach - Tenor: Krsta Krstich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
30 "Spasibo vam! V privode l vinovati?" [The Snow Maiden / Act 2]
03:55 Stepan Andrashevich, Ilya Gligorievich, Dushan Popovich, Valeria Heybalova, Sofiya Jankovich, Lubitza Versaykoun, Nikola Janchich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Tenor: Stepan Andrashevich - Bass: Ilya Gligorievich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Baritone: Dushan Popovich - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Valeria Heybalova - Soprano: Sofiya Jankovich - Mezzo-Soprano: Lubitza Versaykoun - Tenor: Nikola Janchich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
31 "Polna, polna chudyes moguchaya priroda!" [The Snow Maiden / Act 2]
03:13 Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Tenor: Stepan Andrashevich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
32 "Snegurochka, prishla tvoya pora" [The Snow Maiden / Act 2]
08:21 Drago Dimitrievich, Sofiya Jankovich, Ilya Gligorievich, Militza Miladinovich, Dushan Popovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich, Stepan Andrashevich
Tenor: Drago Dimitrievich - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Sofiya Jankovich - Bass: Ilya Gligorievich - Engineer: Roy Wallace - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Baritone: Dushan Popovich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic - Tenor: Stepan Andrashevich
33 "Da zdravstvuyet premudri" [The Snow Maiden / Act 3]
01:38 Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Choir: Belgrade National Opera Chorus - Producer: James Walker - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
34 "Ai, vo pole, ai, vo pole" [The Snow Maiden / Act 3]
04:40 Sofiya Jankovich, Militza Miladinovich, Nikola Janchich, Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Tenor: Nikola Janchich - Engineer: Roy Wallace - Tenor: Stepan Andrashevich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
35 "Ukhodit dyen vesyoli" [The Snow Maiden / Act 3]
03:09 Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Tenor: Stepan Andrashevich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
36 Dance of the Tumblers [The Snow Maiden / Act 3]
03:41 Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
37 "Tucha so gromom sgovarivalas" [The Snow Maiden / Act 3]
03:58 Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
38 "Spasibo, Lyel! Devitsi, ne stidites!" [The Snow Maiden / Act 3]
05:37 Stepan Andrashevich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Tenor: Stepan Andrashevich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Sofiya Jankovich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Engineer: Roy Wallace - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
39 "Prigozhi Lyel, uzhel tebye ne zhalko" [The Snow Maiden / Act 3]
02:37 Sofiya Jankovich, Drago Dimitrievich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich, Dushan Popovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Tenor: Drago Dimitrievich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic - Baritone: Dushan Popovich
40 "Zavyal venok; na utro nado zhalko" [The Snow Maiden / Act 3]
04:27 Sofiya Jankovich, Dushan Popovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Baritone: Dushan Popovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
41 "Na tyoplom sinem more" [The Snow Maiden / Act 3]
03:56 Dushan Popovich, Sofiya Jankovich, Drago Dimitrievich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Baritone: Dushan Popovich - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Sofiya Jankovich - Tenor: Drago Dimitrievich - Engineer: Roy Wallace - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
42 "Brodi vsyu noch za prizrakom begushchim!" [The Snow Maiden / Act 3]
04:07 Drago Dimitrievich, Dushan Popovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Tenor: Drago Dimitrievich - Producer: James Walker - Baritone: Dushan Popovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
43 "Kuda ona devalas, zapropala?" [The Snow Maiden / Act 3]
06:21 Militza Miladinovich, Drago Dimitrievich, Sofiya Jankovich, Valeria Heybalova, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Tenor: Drago Dimitrievich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Sofiya Jankovich - Soprano: Valeria Heybalova - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
44 Introduction Act 4 [The Snow Maiden / Act 4]
03:06 Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Conductor: Kresimir Baranovic - Engineer: Roy Wallace
45 "Rodimaya, v slezakh toski i gorya" [The Snow Maiden / Act 4]
02:42 Sofiya Jankovich, Biserka Cvejic, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Mezzo-Soprano: Biserka Cvejic - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
46 "Snegurochka, o chom" [The Snow Maiden / Act 4]
03:02 Bireska Tzveych, Valeria Heybalova, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Valeria Heybalova - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
47 "Izvol, ditya" [The Snow Maiden / Act 4]
06:27 Valeria Heybalova, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
48 "Akh, mama, mama, shto tepyer so mnoi?" [The Snow Maiden / Act 4]
02:09 Sofiya Jankovich, Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Producer: James Walker - Soprano: Sofiya Jankovich - Mezzo-Soprano: Bireska Tzveych - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
49 "Postoi, postoi, Snegurochka" [The Snow Maiden / Act 4]
05:29 Dushan Popovich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Baritone: Dushan Popovich - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Soprano: Sofiya Jankovich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Engineer: Roy Wallace - Conductor: Kresimir Baranovic
50 "A mi proso, syeyali, syeyali" [The Snow Maiden / Act 4]
03:14 Dushan Popovich, Stepan Andrashevich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Baritone: Dushan Popovich - Producer: James Walker - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Tenor: Stepan Andrashevich - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Sofiya Jankovich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
51 "Da budyet vash soyuz blagosloven" [The Snow Maiden / Act 4]
06:44 Stepan Andrashevich, Dushan Popovich, Sofiya Jankovich, Valeria Heybalova, Militza Miladinovich, Ilya Gligorievich, Nikola Janchich, Lubitza Versaykoun, Bogolub Grubach, Krsta Krstich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra
Producer: James Walker - Tenor: Stepan Andrashevich - Baritone: Dushan Popovich - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Engineer: Roy Wallace - Soprano: Sofiya Jankovich - Soprano: Valeria Heybalova - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Bass: Ilya Gligorievich - Tenor: Nikola Janchich - Mezzo-Soprano: Lubitza Versaykoun - Bass: Bogolub Grubach - Tenor: Krsta Krstich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
52 "Kak vyeshni snyeg rasstayala ona" [The Snow Maiden / Act 4]
02:04 Dushan Popovich, Belgrade National Opera Chorus, Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich
Baritone: Dushan Popovich - Producer: James Walker - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Engineer: Roy Wallace - Tenor: Stepan Andrashevich - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
53 "Svyet i sila, bog Yarilo" [The Snow Maiden / Act 4]
02:35 Valeria Heybalova, Militza Miladinovich, Stepan Andrashevich, Ilya Gligorievich, Nikola Janchich, Lubitza Versaykoun, Bogolub Grubach, Krsta Krstich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baran
Producer: James Walker - Soprano: Valeria Heybalova - Balance Engineer: Kenneth Wilkinson - Mezzo-Soprano: Militza Miladinovich - Engineer: Roy Wallace - Tenor: Stepan Andrashevich - Bass: Ilya Gligorievich - Tenor: Nikola Janchich - Mezzo-Soprano: Lubitza Versaykoun - Bass: Bogolub Grubach - Tenor: Krsta Krstich - Soprano: Sofiya Jankovich - Choir: Belgrade National Opera Chorus - Orchestra: Belgrade National Opera Orchestra - Conductor: Kresimir Baranovic
dettagli brani
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Pop?
POP
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Jazz?
JAZZ