Rimsky-Korsakov: The Legend Of The Invisible City Of Kitezh

Valery Gergiev     Galina Gorchakova     Yuri Marusin     Nikolai Ohotnikov     Vladimir Galusin     Kirov Orchestra, St Petersburg    

Rimsky-Korsakov: The Legend Of The Invisible City Of Kitezh
DIGITAL
eAlbum Audio + Booklet - 3 supporti
26.05.2016
Decca
UPC 00028947832348


compositori:
Nicolai Rimsky-Korsakov

Rimsky-Korsakov: The Legend Of The Invisible City Of Kitezh

Supporto 1
1 Introduction "In Praise of the Wilderness" [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia]
03:07 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
2 Akh ty, moy les [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
03:08 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Producer: Anna Barry - Balance Engineer: Onno Scholze - Recording Engineer: Jean-Marie Geijsen - Recording Engineer: Nico de Koning - Recording Engineer: Jan Wesselink - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
3 Gde zhe vy, druzhki lyubeznye [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
02:20 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
4 Ty ne boys [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
01:57 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
5 Nedosug, khozyayushka, sidet [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
02:47 Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
6 Ch'ya ty, devitsa [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
02:44 Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
7 Ay zhe ty prekrasnaya devitsa [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
01:41 Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
8 Den' i noch'u nas sluzhba voskresenaya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
02:43 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
9 Milyy, kak bez radosti prozhit [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
03:32 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
10 Ispolat', usta sakharnye [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
02:19 Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
11 Ty golubushka [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
01:14 Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
12 Tol'ko vyshli strel'tsy [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
00:59 Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
13 Oy! Oy, vernisya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
01:00 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
14 Vygonyal on [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
00:37 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
15 Ty otkol' vzyalasya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1]
01:46 Nikolai Putilin, Galina Gorchakova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Nikolai Putilin - Soprano: Galina Gorchakova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
16 Pokazhi, Mikhaylushka [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:11 Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
17 Iz-za ozera Yara [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:40 Mikhail Kit, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Mikhail Kit - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Tenor: Mikhail Kit - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
18 Gospodi, spasi nas [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
03:01 Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Nikolai Gassiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
19 Nam-to chto? [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
01:12 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
20 Kormil'tsy vy milostnye [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:04 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
21 Ne vidat', tak i ne nadobno [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:18 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
22 Poezd svadebnyy [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:19 Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
23 Ty otstan [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:39 Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Baritone: Nikolai Putilin - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
24 Pomolisya, Grisha, Gospodu [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
01:17 Galina Gorchakova, Vladimir Galusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Vladimir Galusin - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
25 Kak po mostikam [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
03:26 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
26 Gaida! Gai! Gaida! Gai! Gai! [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
02:14 Bulat Minjelkiev, Vladimir Ognovienko, Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Bulat Minjelkiev - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
27 Sosluzhi lish' sluzhbu vernuyu [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
01:42 Vladimir Ognovienko, Bulat Minjelkiev, Galina Gorchakova, Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Vladimir Ognovienko - Bass: Bulat Minjelkiev - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
28 Gaida! Gai! [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2]
03:13 Vladimir Galusin, Bulat Minjelkiev, Vladimir Ognovienko, Galina Gorchakova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Bass: Bulat Minjelkiev - Bass: Vladimir Ognovienko - Soprano: Galina Gorchakova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Evert Menting - Editor: Tjeerd Veeger
Supporto 2
1 Zdravy bud'te, lyudi kitezhane [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
02:42 Nikolai Putilin, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Nikolai Putilin - Tenor: Yuri Marusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
2 Fyodor! Druzhe! [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
01:56 Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
3 Fyodor! Druzhe! [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
02:18 Nikolai Putilin, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Nikolai Putilin - Tenor: Yuri Marusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
4 Kak? Kak ona? [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
01:53 Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
5 O, slava, bogatstvo suetnoe [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
04:15 Nikolai Ohotnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Nikolai Ohotnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
6 Chudnaya nebesnaya tsaritsa [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
00:40 Nikolai Putilin, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Baritone: Nikolai Putilin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
7 Pyl' stolbom podnyalas' do neba [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
01:03 Olga Korzhenskaya, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Alto: Olga Korzhenskaya - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
8 Okh, strashna desnitsa Bozhiya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
01:32 Nikolai Ohotnikov, Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Nikolai Ohotnikov - Tenor: Yuri Marusin - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
9 Gore, gore gradu Kitezhu [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
01:43 Olga Korzhenskaya, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Alto: Olga Korzhenskaya - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
10 Byti Kitezhu razgrablenu [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
00:58 Nikolai Ohotnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Nikolai Ohotnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
11 Chudnaya nebesnaya tsaritsa [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
02:49 Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Alto: Olga Korzhenskaya - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
12 Da svershitsya Bozhiya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
01:35 Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev, Nikolai Ohotnikov
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Bass: Nikolai Ohotnikov - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
13 Podnyalasya s polunochi [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
02:00 Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
14 Chto zh stoim my, syostry? [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
04:20 Olga Korzhenskaya, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Alto: Olga Korzhenskaya - Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
15 A tuman vsyo gustche [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
02:19 Nikolai Ohotnikov, Olga Korzhenskaya, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Nikolai Ohotnikov - Alto: Olga Korzhenskaya - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
16 Interlude "The battle at Kerzhenets" [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1]
04:24 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
17 Vot dubrava ta [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
05:26 Vladimir Galusin, Vladimir Ognovienko, Bulat Minjelkiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Bass: Vladimir Ognovienko - Bass: Bulat Minjelkiev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
18 Oy zhe, vy murzy tatarskie [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
02:09 Vladimir Ognovienko, Bulat Minjelkiev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Vladimir Ognovienko - Bass: Bulat Minjelkiev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
19 Ne vorony, ne golodnye [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
02:12 Vladimir Ognovienko, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Vladimir Ognovienko - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
20 Akh, ty milyy zhenikh moy [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
01:44 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
21 Slysh'ty, devitsa [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
02:07 Vladimir Galusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
22 Net, gudit, gudit proklyatyy zvon [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
01:00 Vladimir Galusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
23 Otchego "ne day Bog", Grishen'ka? [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
02:47 Vladimir Galusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
24 Stupay, Gospoden' rab [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
02:06 Galina Gorchakova, Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
25 Oy, golubchiki, na vole ya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 2]
04:07 Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
Supporto 3
1 Oy, nel'zya idti mne [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:53 Galina Gorchakova, Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
2 Ya ne greshnik [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:25 Vladimir Galusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
3 Ty zemlya, nasha mati miloserdnaya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
03:05 Galina Gorchakova, Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
4 Chto zhe mne? [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
01:29 Vladimir Galusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Vladimir Galusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
5 Grishenka [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
03:05 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
6 Posmotru ya: chto zdes' tsvetikov [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:20 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
7 Posmotru ya: chto zdes' tsvetikov [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
01:47 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
8 Razygralis' ptashki vol'nyya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
03:59 Galina Gorchakova, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
9 Ty li yasnyy svet ochey moikh? [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:05 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
10 Zhiv nadyozha drug [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:53 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
11 Se zhenikh prishyol [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:20 Tatiana Krastsova, Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Tatiana Krastsova - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
12 Kto vkusil ot khleba nashego [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
00:57 Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
13 Gospodi Isuse [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:00 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
14 Interlude [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
02:31 Tatiana Krastsova, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Tatiana Krastsova - Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
15 Interlude part 2 [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1]
01:23 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
16 Dveri rayskiya [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
00:46 Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Galina Gorchakova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Soprano: Tatiana Krastsova - Soprano: Galina Gorchakova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
17 Tsarstvo svetozarnoe [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
02:10 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
18 Kak po tsvetikam po lazorevym [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
02:26 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
19 Milost' Bozhiya nad toboy, nevesta [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
02:23 Nikolai Ohotnikov, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Nikolai Ohotnikov - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
20 Otchego u vas zdes' svet velik [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
02:28 Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Nikolai Ohotnikov, Tatiana Krastsova, Larissa Diadkova, Olga Korzhenskaya, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Yuri Marusin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Soprano: Tatiana Krastsova - Contralto: Larissa Diadkova - Alto: Olga Korzhenskaya - Baritone: Nikolai Putilin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
21 Budi s nami zdes' voveki [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
01:46 Galina Gorchakova, Tatiana Krastsova, Larissa Diadkova, Yuri Marusin, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Soprano: Tatiana Krastsova - Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Yuri Marusin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
22 Budi s nami zdes' voveki [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
02:23 Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Yuri Marusin - Soprano: Galina Gorchakova - Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
23 Grishen'ka, khot' slab ty razumom [The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2]
06:10 Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Baritone: Nikolai Putilin - Bass: Nikolai Ohotnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Nicolai Rimsky-Korsakov
dettagli brani