Stokowski / Mitropoulos 2 CDs

Leopold Stokowski     Dimitri Mitropoulos    

Stokowski / Mitropoulos
DIGITAL
eAlbum Audio - 2 supporti
25.06.2020
Deutsche Grammophon (DG)
UPC 00028947765028


compositori:
Howard Swanson
Johannes Brahms
Sergei Prokofiev
William L. Dawson

Stokowski / Mitropoulos 2 CDs

Supporto 1
1 1. Allegro molto
12:30 Symphony Of The Air, Leopold Stokowski
Producer: Israel Horowitz - Orchestra: Symphony Of The Air - Conductor: Leopold Stokowski - Composer: Johannes Brahms
2 2. Scherzo (Allegro non troppo) - Trio (Poco più moto)
06:52 Symphony Of The Air, Leopold Stokowski
Orchestra: Symphony Of The Air - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Israel Horowitz - Composer: Johannes Brahms
3 3. Adagio non troppo
12:43 Symphony Of The Air, Leopold Stokowski
Orchestra: Symphony Of The Air - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Israel Horowitz - Composer: Johannes Brahms
4 4. Menuetto I-II
04:52 Symphony Of The Air, Leopold Stokowski
Orchestra: Symphony Of The Air - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Israel Horowitz - Composer: Johannes Brahms
5 5. Scherzo (Allegro)
01:48 Symphony Of The Air, Leopold Stokowski
Orchestra: Symphony Of The Air - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Israel Horowitz - Composer: Johannes Brahms
6 6. Rondo (Allegro)
05:36 Symphony Of The Air, Leopold Stokowski
Orchestra: Symphony Of The Air - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Israel Horowitz - Composer: Johannes Brahms
7 1. Theme & Variations
04:45 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
8 2. Andante energico
02:32 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
9 3. Allegro sostenuto
02:13 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
10 4. Adagio pesante
02:25 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
11 5. Allegro precipitato
02:52 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
12 6. Andantino
04:03 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
13 Overture on Hebrew Themes, Op.34
07:38 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Israel Horowitz - Composer: Sergei Prokofiev
Supporto 2
1 1. The Bond of Africa: Adagio - Allegro con brio
13:36 American Symphony Orchestra, Leopold Stokowski
Orchestra: American Symphony Orchestra - Producer: Simon Rady - Conductor: Leopold Stokowski - Composer: William L. Dawson
2 2. Hope in the night: Andante - Allegretto (alla scherzando)
13:22 American Symphony Orchestra, Leopold Stokowski
Orchestra: American Symphony Orchestra - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Simon Rady - Composer: William L. Dawson
3 3. O le' me shine!: Allegro con brio
08:35 American Symphony Orchestra, Leopold Stokowski
Orchestra: American Symphony Orchestra - Conductor: Leopold Stokowski - Producer: Simon Rady - Composer: William L. Dawson
4 Night Music (Weintraubenmusik)
09:44 The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, Dimitri Mitropoulos
Orchestra: The New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners - Conductor: Dimitri Mitropoulos - Producer: Simon Rady - Composer: Howard Swanson
dettagli brani