Takemitsu: Garden Rain

Takemitsu: Garden Rain
DIGITAL
eAlbum Audio - 1 supporto
08.05.2015
Deutsche Grammophon (DG)
UPC 00028947753827


compositori:
Toru Takemitsu

Takemitsu: Garden Rain

1 Garden Rain
07:44 The Philip Jones Brass Ensemble
Producer: Shosuke Akino - Ensemble: The Philip Jones Brass Ensemble - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Composer: Toru Takemitsu
2 I (1958) [Le son calligraphié]
03:14 Kenji Kobayashi, Mari Hirao, Namiko Umezu, Miyuki Togawa, Junko Edo, Aya Tanaka, Tadao Takahashi, Akiyoshi Kudo, Hiroshi Wakasugi
Violin: Kenji Kobayashi - Producer: Shosuke Akino - Violin: Mari Hirao - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Violin: Namiko Umezu - Violin: Miyuki Togawa - Viola: Junko Edo - Viola: Aya Tanaka - Cello: Tadao Takahashi - Cello: Akiyoshi Kudo - Conductor: Hiroshi Wakasugi - Composer: Toru Takemitsu
3 II (1958) [Le son calligraphié]
03:53 Hiroshi Wakasugi, Kenji Kobayashi, Mari Hirao, Namiko Umezu, Miyuki Togawa, Junko Edo, Aya Tanaka, Tadao Takahashi, Akiyoshi Kudo
Conductor: Hiroshi Wakasugi - Producer: Shosuke Akino - Violin: Kenji Kobayashi - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Violin: Mari Hirao - Violin: Namiko Umezu - Violin: Miyuki Togawa - Viola: Junko Edo - Viola: Aya Tanaka - Cello: Tadao Takahashi - Cello: Akiyoshi Kudo - Composer: Toru Takemitsu
4 III (1960) [Le son calligraphié]
02:25 Hiroshi Wakasugi, Kenji Kobayashi, Mari Hirao, Namiko Umezu, Miyuki Togawa, Junko Edo, Aya Tanaka, Tadao Takahashi, Akiyoshi Kudo
Conductor: Hiroshi Wakasugi - Producer: Shosuke Akino - Violin: Kenji Kobayashi - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Violin: Mari Hirao - Violin: Namiko Umezu - Violin: Miyuki Togawa - Viola: Junko Edo - Viola: Aya Tanaka - Cello: Tadao Takahashi - Cello: Akiyoshi Kudo - Composer: Toru Takemitsu
5 Hika [Elegy] (1966)
05:37 Ida Kavafian, Peter Serkin
Violin: Ida Kavafian - Producer: Shosuke Akino - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Piano: Peter Serkin - Composer: Toru Takemitsu
6 I [Folios (1974)]
03:18 Kiyoshi Shomura
Guitar: Kiyoshi Shomura - Producer: Shosuke Akino - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Composer: Toru Takemitsu
7 II [Folios (1974)]
03:38 Kiyoshi Shomura
Guitar: Kiyoshi Shomura - Producer: Shosuke Akino - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Composer: Toru Takemitsu
8 III [Folios (1974)]
04:25 Kiyoshi Shomura
Guitar: Kiyoshi Shomura - Producer: Shosuke Akino - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Composer: Toru Takemitsu
9 Distance (1972)
08:52 Heinz Holliger, Tadamaro Ono
Oboe: Heinz Holliger - Producer: Shosuke Akino - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Sho: Tadamaro Ono - Composer: Toru Takemitsu
10 Voice (1971)
06:41 Aurèle Nicolet
Flute: Aurèle Nicolet - Producer: Shosuke Akino - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Composer: Toru Takemitsu
11 Stanza II (for solo Harp and Tape)
06:08 Ursula Holliger
Producer: Shosuke Akino - Harp: Ursula Holliger - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Tape Realization: Ursula Holliger - Composer: Toru Takemitsu
12 Eucalypts I
08:03 Heinz Holliger, Aurèle Nicolet, Ursula Holliger, Basel Ensemble, Jürg Wyttenbach
Oboe: Heinz Holliger - Flute: Aurèle Nicolet - Harp: Ursula Holliger - Ensemble: Basel Ensemble - Conductor: Jürg Wyttenbach - Composer: Toru Takemitsu
13 Eucalypts II (1970)
07:58 Heinz Holliger, Aurèle Nicolet, Ursula Holliger
Oboe: Heinz Holliger - Producer: Shosuke Akino - Flute: Aurèle Nicolet - Balance Engineer: Nobuo Sugita - Harp: Ursula Holliger - Composer: Toru Takemitsu
dettagli brani