Takemitsu: Quatrain; A Flock descends

Boston Symphony Orchestra     Seiji Ozawa    

Takemitsu: Quatrain; A Flock descends
DIGITAL
eAlbum Audio - 1 supporto
08.05.2015
Deutsche Grammophon (DG)
UPC 00028947753810


compositori:
Toru Takemitsu

Takemitsu: Quatrain; A Flock descends

1 Quatrain
16:54 Ensemble Tashi, Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa
Ensemble: Ensemble Tashi - Orchestra: Boston Symphony Orchestra - Conductor: Seiji Ozawa - Composer: Toru Takemitsu
2 A Flock Descends into the Pentagonal Garden
12:55 Ensemble Tashi, Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa
Ensemble: Ensemble Tashi - Orchestra: Boston Symphony Orchestra - Conductor: Seiji Ozawa - Composer: Toru Takemitsu
3 Stanza I
06:59 Hiroshi Wakasugi, Yonako Nagano, Harumi Ibe, Mari Nagasako, Keiko Abe, Yuji Takahashi
Conductor: Hiroshi Wakasugi - Mezzo-Soprano: Yonako Nagano - Guitar: Harumi Ibe - Harp: Mari Nagasako - Vibraphone: Keiko Abe - Piano: Yuji Takahashi - Celesta: Yuji Takahashi - Composer: Toru Takemitsu
4 Sacrifice
06:15 Hiroshi Wakasugi, Ryu Noguchi, Mitsuhiko Hamada, Keiko Abe
Conductor: Hiroshi Wakasugi - Alto Flute: Ryu Noguchi - Lute: Mitsuhiko Hamada - Vibraphone: Keiko Abe - Cymbals: Keiko Abe - Composer: Toru Takemitsu
5 Ring (1961)
09:18 Hiroshi Wakasugi, Ryu Noguchi, Harumi Ibe, Mitsuhiko Hamada
Conductor: Hiroshi Wakasugi - Flute: Ryu Noguchi - Guitar: Harumi Ibe - Lute: Mitsuhiko Hamada - Composer: Toru Takemitsu
6 Valeria
06:23 Hiroshi Wakasugi, Ryu Noguchi, Takeshi Koizumi, Saburo Ueki, Yoshio Hattori, Yuji Takahashi
Conductor: Hiroshi Wakasugi - Piccolo: Ryu Noguchi - Piccolo: Takeshi Koizumi - Violin: Saburo Ueki - Cello: Yoshio Hattori - Organ: Yuji Takahashi - Composer: Toru Takemitsu
dettagli brani