Tchaikovsky: Eugene Onegin 2 DVDs

Renée Fleming     Metropolitan Opera Orchestra     Dmitri Hvorostovsky     Valery Gergiev    

Tchaikovsky: Eugene Onegin
DVD Video Album NTSC - 2 supporti
22.02.2008
Decca
UPC 00044007432488

Tchaikovsky: Eugene Onegin 2 DVDs

Supporto 1
1 Mikhail Baryshnikov introduces "Eugene Onegin" (Stereo)
02:12 Mikhail Baryshnikov
Narrator: Mikhail Baryshnikov - Composer/Author: Not Applicable
2 (Scene 1) Introduction [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
02:45 Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
3 Duet and Quartet. "Slikhali l vi za roschei glas nochnoi" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
05:39 Renée Fleming, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
4 Peasants' Chorus and Dance. "Bolyat moyi skori nozhenki so pokhodushki" - "Uzh kak po mostu, mostochku" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
05:07 Svetlana Volkova, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
5 Scene and Aria. "Kak ya lyublyu pod zvuki pesen etikh" - "Uzh kak po mostu, mostochku" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
03:47 Renée Fleming, Elena Zaremba, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
6 Scene. "Nu ti, moya vostrushka" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
03:17 Renée Fleming, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Soprano: Larissa Shevchenko - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
7 Scene and Quartet. "Mesdames! Ya na sebya vzyal smyelost" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
03:35 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
8 Scene and Arioso. "Kak shchastliv, kak shchastliv ya!" - "Ya lyublyu vas" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
06:00 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
9 Closing scene. "A, vot i vi!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
02:43 Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Ramón Vargas, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Tenor: Ramón Vargas - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
10 (Scene 2) Introduction and Scene. "Nu, zaboltalas ya!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
08:49 Renée Fleming, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
11 Letter scene. "Puskai pogilabnu ya, no pryezhde" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
14:16 Renée Fleming, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
12 Scene and Duet. "Akh, noch minula" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
06:57 Renée Fleming, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
13 (Scene 3) Servant Girls' Chorus. "Dyevitsi, krasavitsi" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
03:01 Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
14 Scene and Aria. "Zdyes on, zdyes on, Yevgeni!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Stereo)
09:44 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
15 Eugene Onegin - In Rehearsal At The MET (Stereo)
15:39 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Not Applicable - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
16 Beverly Sills Interviews Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky (Stereo)
03:04 Beverly Sills, Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky
Narrator: Beverly Sills - Narrator: Renée Fleming - Narrator: Dmitri Hvorostovsky - Composer/Author: Not Applicable
1 Mikhail Baryshnikov introduces "Eugene Onegin" (Surround Sound)
02:12 Mikhail Baryshnikov
Narrator: Mikhail Baryshnikov - Composer/Author: Not Applicable
2 (Scene 1) Introduction [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
02:45 Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
3 Duet and Quartet. "Slikhali l vi za roschei glas nochnoi" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
05:39 Renée Fleming, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
4 Peasants' Chorus and Dance. "Bolyat moyi skori nozhenki so pokhodushki" - "Uzh kak po mostu, mostochku" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
05:07 Svetlana Volkova, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
5 Scene and Aria. "Kak ya lyublyu pod zvuki pesen etikh" - "Uzh kak po mostu, mostochku" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
03:47 Renée Fleming, Elena Zaremba, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
6 Scene. "Nu ti, moya vostrushka" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
03:17 Renée Fleming, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Soprano: Larissa Shevchenko - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
7 Scene and Quartet. "Mesdames! Ya na sebya vzyal smyelost" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
03:35 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
8 Scene and Arioso. "Kak shchastliv, kak shchastliv ya!" - "Ya lyublyu vas" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
06:00 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
9 Closing scene. "A, vot i vi!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
02:43 Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Ramón Vargas, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Tenor: Ramón Vargas - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
10 (Scene 2) Introduction and Scene. "Nu, zaboltalas ya!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
08:49 Renée Fleming, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
11 Letter scene. "Puskai pogilabnu ya, no pryezhde" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
14:16 Renée Fleming, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
12 Scene and Duet. "Akh, noch minula" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
06:57 Renée Fleming, Larissa Shevchenko, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Soprano: Larissa Shevchenko - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
13 (Scene 3) Servant Girls' Chorus. "Dyevitsi, krasavitsi" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
03:01 Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
14 Scene and Aria. "Zdyes on, zdyes on, Yevgeni!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 1] (Surround Sound)
09:44 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
15 Eugene Onegin - In Rehearsal At The MET (Surround Sound)
15:39 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Not Applicable - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
16 Beverly Sills Interviews Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky (Surround Sound)
03:04 Beverly Sills, Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky
Narrator: Beverly Sills - Narrator: Renée Fleming - Narrator: Dmitri Hvorostovsky - Composer/Author: Not Applicable
Supporto 2
1 Eugene Onegin: Backstage (Stereo)
01:23 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Not Applicable
2 (Scene 1) Entr'acte and Waltz with Chorus. "Vot tak syurpriz!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Stereo)
07:37 Dmitri Hvorostovsky, Ramón Vargas, Keith Miller, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Tenor: Ramón Vargas - Bass-Baritone: Keith Miller - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
3 Scene and Couplets. "Uzhel ya zasluzhil ot nasmyeshku etu?" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Stereo)
07:30 Dmitri Hvorostovsky, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Jean-Paul Fouchécourt, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Tenor: Jean-Paul Fouchécourt - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
4 Mazurka and Scene. "Messieurs, mesdames, mesta zanyat izvolte" - "Ti ne tantsuyesh, Lenski?" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Stereo)
04:26 Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Ramón Vargas, Keith Miller, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Tenor: Ramón Vargas - Bass-Baritone: Keith Miller - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
5 Finale. "V vashem dome! V vashem dome!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Stereo)
04:57 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
6 (Scene 2) Introduction, Scene and Aria. "Nu, shto zhe?" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Stereo)
10:14 Dmitri Hvorostovsky, Richard Bernstein, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Baritone: Richard Bernstein - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
7 Duel Scene. "A, vot oni!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Stereo)
05:42 Dmitri Hvorostovsky, Ramón Vargas, Richard Bernstein, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Tenor: Ramón Vargas - Baritone: Richard Bernstein - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
8 (Scene 1) Polonaise [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Stereo)
04:24 Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
9 Scene and Aria. "I zdyes mnye skuchno!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Stereo)
12:13 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Sergei Aleksashkin, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Bass: Sergei Aleksashkin - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
10 Scene and Arioso. "Itak, poidyom, tebya predstavlyu ya" - "Uzhel ta samaya Tatyana" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Stereo)
03:36 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Sergei Aleksashkin, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Bass: Sergei Aleksashkin - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
11 (Scene 2) Closing Scene. "O! Kak mnye tyazhelo!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Stereo)
13:56 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
12 Eugene Onegin - Closing Credits (Stereo)
02:12 Not Applicable
Artist: Not Applicable - Composer/Author: Not Applicable
1 Eugene Onegin: Backstage (Surround Sound)
01:23 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Not Applicable
2 (Scene 1) Entr'acte and Waltz with Chorus. "Vot tak syurpriz!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Surround Sound)
07:37 Dmitri Hvorostovsky, Ramón Vargas, Keith Miller, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Tenor: Ramón Vargas - Bass-Baritone: Keith Miller - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
3 Scene and Couplets. "Uzhel ya zasluzhil ot nasmyeshku etu?" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Surround Sound)
07:30 Dmitri Hvorostovsky, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Jean-Paul Fouchécourt, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Tenor: Jean-Paul Fouchécourt - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
4 Mazurka and Scene. "Messieurs, mesdames, mesta zanyat izvolte" - "Ti ne tantsuyesh, Lenski?" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Surround Sound)
04:26 Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Ramón Vargas, Keith Miller, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Tenor: Ramón Vargas - Bass-Baritone: Keith Miller - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
5 Finale. "V vashem dome! V vashem dome!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Surround Sound)
04:57 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Svetlana Volkova, Elena Zaremba, Ramón Vargas, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Mezzo-Soprano: Svetlana Volkova - Mezzo-Soprano: Elena Zaremba - Tenor: Ramón Vargas - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
6 (Scene 2) Introduction, Scene and Aria. "Nu, shto zhe?" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Surround Sound)
10:14 Dmitri Hvorostovsky, Richard Bernstein, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Baritone: Richard Bernstein - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
7 Duel Scene. "A, vot oni!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 2] (Surround Sound)
05:42 Dmitri Hvorostovsky, Ramón Vargas, Richard Bernstein, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Tenor: Ramón Vargas - Baritone: Richard Bernstein - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
8 (Scene 1) Polonaise [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Surround Sound)
04:24 Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
9 Scene and Aria. "I zdyes mnye skuchno!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Surround Sound)
12:13 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Sergei Aleksashkin, Metropolitan Opera Chorus, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Bass: Sergei Aleksashkin - Chorus: Metropolitan Opera Chorus - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
10 Scene and Arioso. "Itak, poidyom, tebya predstavlyu ya" - "Uzhel ta samaya Tatyana" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Surround Sound)
03:36 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Sergei Aleksashkin, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Bass: Sergei Aleksashkin - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
11 (Scene 2) Closing Scene. "O! Kak mnye tyazhelo!" [Eugene Onegin, Op.24 / Act 3] (Surround Sound)
13:56 Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev
Soprano: Renée Fleming - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Orchestra: Metropolitan Opera Orchestra - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Peter Ilyich Tchaikovsky
12 Eugene Onegin - Closing Credits (Surround Sound)
02:12 Not Applicable
Artist: Not Applicable - Composer/Author: Not Applicable
dettagli brani