DIGITAL
eAlbum Audio - 2 supporti
17.04.2015
Philips Classics
UPC 00028944279627


compositori:
Peter Ilyich Tchaikovsky

Tchaikovsky: Iolanta 2 CDs

Supporto 1
1 Introduction
02:13 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
2 "Moj ptenchik, Iolanta"
06:29 Larissa Diadkova, Galina Gorchakova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Soprano: Galina Gorchakova - Soprano: Tatiana Krastsova - Alto: Olga Korzhenskaya - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
3 "Atchevo eta prezhde ne znala" [Iolanta Op.69]
02:37 Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
4 "Polna, ni nada, radnaja"
01:56 Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Soprano: Tatiana Krastsova - Alto: Olga Korzhenskaya - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
5 "Brigitta, eta ty?"
01:56 Galina Gorchakova, Olga Korzhenskaya, Tatiana Krastsova, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Alto: Olga Korzhenskaya - Soprano: Tatiana Krastsova - Contralto: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
6 "Spi, pust'Ang'ely krylami navevajut sny"
03:49 Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Larissa Diadkova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Tatiana Krastsova - Alto: Olga Korzhenskaya - Contralto: Larissa Diadkova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
7 "Prizyvnyj rok..."
08:32 Gennadi Bezzubenkov, Nikolai Gassiev, Larissa Diadkova, Sergei Alexashkin, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Tenor: Nikolai Gassiev - Contralto: Larissa Diadkova - Bass: Sergei Alexashkin - Baritone: Nikolai Putilin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
8 "Gaspot'moj, jesli greshen ja"
03:41 Sergei Alexashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Sergei Alexashkin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
9 "Tvajo litso besstrasna"
03:17 Sergei Alexashkin, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Sergei Alexashkin - Baritone: Nikolai Putilin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
10 "Dva mira: plotskij i duhovnyj"
04:28 Nikolai Putilin, Sergei Alexashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Nikolai Putilin - Bass: Sergei Alexashkin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
11 "Ne tarapis'"
05:27 Dmitri Hvorostovsky, Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Tenor: Gegam Grigorian - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
12 "Net! Chary lask krasy m'atezhnaj"
03:54 Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Gegam Grigorian - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
13 "Adnaka, gde zhe my?"
06:47 Gegam Grigorian, Dmitri Hvorostovsky, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Gegam Grigorian - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
14 "Vy mne petstali kak veden'je"
06:18 Gegam Grigorian, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Gegam Grigorian - Soprano: Galina Gorchakova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
15 "Tvajo malchan'je nepan'atna"
10:03 Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Gegam Grigorian - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
Supporto 2
1 "Iolanta! Gde ty?"
07:18 Larissa Diadkova, Olga Korzhenskaya, Tatiana Krastsova, Kirov Chorus, St Petersburg, Sergei Alexashkin, Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Nikolai Gassiev, Nikolai Putilin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Contralto: Larissa Diadkova - Alto: Olga Korzhenskaya - Soprano: Tatiana Krastsova - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Bass: Sergei Alexashkin - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Gegam Grigorian - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Nikolai Putilin - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
2 "Net, nazavi muchen'ja"
03:50 Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Larissa Diadkova, Nikolai Gassiev, Gennadi Bezzubenkov, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Sergei Alexashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Tenor: Gegam Grigorian - Soprano: Tatiana Krastsova - Alto: Olga Korzhenskaya - Contralto: Larissa Diadkova - Tenor: Nikolai Gassiev - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Baritone: Nikolai Putilin - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Bass: Sergei Alexashkin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
3 "Prasti min'a, ja abmanul tib'a"
02:13 Sergei Alexashkin, Gegam Grigorian, Nikolai Gassiev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Bass: Sergei Alexashkin - Tenor: Gegam Grigorian - Tenor: Nikolai Gassiev - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
4 "Gotfrid, ja vyruchat'tib'a javilsa"
04:33 Gegam Grigorian, Dmitri Hvorostovsky, Sergei Alexashkin, Gennadi Bezzubenkov, Nikolai Gassiev, Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Tenor: Gegam Grigorian - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Bass: Sergei Alexashkin - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Tenor: Nikolai Gassiev - Contralto: Larissa Diadkova - Soprano: Tatiana Krastsova - Alto: Olga Korzhenskaya - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Baritone: Nikolai Putilin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
5 "Gde ja?"
01:54 Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Baritone: Nikolai Putilin - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
6 "Blagoj velikij, neizmennyj"
04:12 Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Sergei Alexashkin, Gegam Grigorian, Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Nikolai Gassiev, Dmitri Hvorostovsky, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Va
Producer: Anna Barry - Soprano: Galina Gorchakova - Baritone: Nikolai Putilin - Bass: Sergei Alexashkin - Tenor: Gegam Grigorian - Contralto: Larissa Diadkova - Soprano: Tatiana Krastsova - Alto: Olga Korzhenskaya - Tenor: Nikolai Gassiev - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Bass: Gennadi Bezzubenkov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky
dettagli brani