Tranquillity - Voices Of Deep Calm

St.Petersburg Chamber Choir    

Tranquillity - Voices Of Deep Calm
DIGITAL
eAlbum Audio - 1 supporto
20.08.2012
Decca Records
UPC 00602537099351


compositori:
Anatole Konstantinovich Liadov
Anonymous
Pavel Grigorievitch Tchesnokov
Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
Traditional
Victor Kalinnikov

Tranquillity - Voices Of Deep Calm

1 10. We Praise Thee: "Tebe poem" [Liturgy of St John Chrysostom, Op.31]
03:32 Natalia Kornieva, St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Producer: Hermine Sterringa - Soprano: Natalia Kornieva - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
2 Hymn To The Mother Of God (Bogoroditse Devo)
01:16 Dmitri Hvorostovsky, St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Producer: Hermine Sterringa - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer/Author: Vasily Kalinnikov - Balance Engineer: Jean-Marie Geijsen - Editor: Jean-Marie Geijsen
3 De Profundis
04:09 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev, Tim Storms
Producer: Anna Barry - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Recording Engineer: Andrew Mellor - Conductor: Nikolai Korniev - Mix Engineer: Andrew Mellor - Vocals: Tim Storms - Mastering Engineer: Andrew Mellor - Vocalist: Tim Storms - Vocals: St.Petersburg Chamber Choir - Composer/Author: Paul Mealor
4 No.2 "Rozhdestvo tvoe, Christe bozhe nash" (Tropar) [Perelozheniya iz obikhoda]
02:10 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Producer: Hermine Sterringa - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Anatole Konstantinovich Liadov - Balance Engineer: Jean-Marie Geijsen - Editor: Jean-Marie Geijsen
5 3. Third Antiphon: "Vo tsartvii Tvoem" [Liturgy of St John Chrysostom, Op.31]
05:55 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
6 11. Hymn To The Mother Of God: "Izryadno o presvyatey" [Liturgy of St John Chrysostom, Op.31]
02:38 Alexander Ranne, St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Tenor: Alexander Ranne - Producer: Anna Barry - Producer: Hermine Sterringa - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
7 We Praise Thee
03:34 Dmitri Hvorostovsky, St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Baritone: Dmitri Hvorostovsky - Producer: Hermine Sterringa - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Pavel Grigorievitch Tchesnokov - Balance Engineer: Onno Scholze - Editor: Jean-Marie Geijsen
8 Svete tikhii (Gentle light)
02:59 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Victor Kalinnikov - Balance Engineer: Jaap de Jong - Editor: Jean-Marie Geijsen
9 Dobr'ii Vechir Tobi
01:59 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Producer: Hermine Sterringa - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Anonymous - Balance Engineer: Jean-Marie Geijsen - Editor: Jean-Marie Geijsen
10 The Twelve Brigands
03:49 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev, Tim Storms
Producer: Anna Barry - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Recording Engineer: Andrew Mellor - Conductor: Nikolai Korniev - Mix Engineer: Andrew Mellor - Vocals: Tim Storms - Mastering Engineer: Andrew Mellor - Vocalist: Tim Storms - Vocals: St.Petersburg Chamber Choir - Composer: Traditional
11 "Nova radist' stala"
02:06 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Producer: Anna Barry - Producer: Hermine Sterringa - Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Anonymous - Balance Engineer: Jean-Marie Geijsen - Editor: Jean-Marie Geijsen
12 14. Communion Hymn: "Khvalite Gospoda s nebes" [Liturgy of St John Chrysostom, Op.31]
01:50 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
13 1. First Antiphon: "Blagoslovi, dushe moya, Gospoda" [Liturgy of St John Chrysostom, Op.31]
04:29 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
14 1. "Priidite, poklonimsya" [Vespers (All-Night Vigil), Op.37]
01:53 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Producer: Anna Barry - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
15 9. "Blagosloven esi, Gospodi" [Vespers (All-Night Vigil), Op.37]
05:32 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Producer: Anna Barry - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
16 10. "Voskreseniye Khristovo videvshe" [Vespers (All-Night Vigil), Op.37]
02:48 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Producer: Anna Barry - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
17 12. "Slava v vyshnikh Bogu" [Vespers (All-Night Vigil), Op.37]
07:40 St.Petersburg Chamber Choir, Nikolai Korniev
Choir: St.Petersburg Chamber Choir - Conductor: Nikolai Korniev - Producer: Anna Barry - Composer: Sergey Vasil'yevich Rachmaninov
dettagli brani