Anourag

Anoushka Shankar    

Anourag
DIGITAL
eAlbum Audio
15.08.2000
EMI
UPC 00724355696953

Anourag

1 Shuddha Sarang
12:38 Anoushka Shankar
Artist: Anoushka Shankar - Producer: Steve Ferrera - Composer: Ravi Shankar
2 Puriya Dhanashri
11:23 Anoushka Shankar
Artist: Anoushka Shankar - Producer: Steve Ferrera - Composer: Ravi Shankar
3 Hamsadhwani Tabla Duet
03:54 Anoushka Shankar
Artist: Anoushka Shankar - Producer: Steve Ferrera - Composer: Ravi Shankar
4 Yaman Kalyan
07:46 Anoushka Shankar
Artist: Anoushka Shankar - Producer: Steve Ferrera - Composer: Ravi Shankar
5 Swarna Jayanti
05:53 Anoushka Shankar
Artist: Anoushka Shankar - Producer: Steve Ferrera - Composer: Ravi Shankar
6 Pancham Se Gara
11:52 Anoushka Shankar, Ravi Shankar
Artist: Anoushka Shankar - Producer: Steve Ferrera - Artist: Ravi Shankar - Composer: Ravi Shankar
dettagli brani