On The Town

Oscar Peterson Trio    

On The Town
DIGITAL
eAlbum Audio
17.05.2002
Verve
UPC 00731454383424

On The Town

1 Sweet Georgia Brown (Live (Town Tavern, Toronto))
07:44 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
2 Should I? (Live (Town Tavern, Toronto))
05:02 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
3 When Lights Are Low (Live (Town Tavern, Toronto))
05:54 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
4 Easy Listenin' Blues (Live (Town Tavern, Toronto))
06:46 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
5 Pennies From Heaven (Live (Town Tavern, Toronto))
07:20 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
6 The Champ (Live (Town Tavern, Toronto))
05:20 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
7 Moonlight In Vermont (Live (Town Tavern, Toronto))
05:47 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
8 Baby Baby All The Time (Live (Town Tavern, Toronto))
06:46 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
9 I Like To Recognize The Tune (Live (Town Tavern, Toronto))
04:14 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
10 Joy Spring (Live (Town Tavern, Toronto))
08:59 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
11 Gal In Calico (Live (Town Tavern, Toronto))
05:15 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
12 Love Is Here To Stay
07:42 The Oscar Peterson Trio
Artist: Oscar Peterson Trio
dettagli brani