Concerto

DATE TRASCORSE
06.12.2022 Nduduzo Makhathini Milano Blue Note
08.12.2022 Nduduzo Makhathini Mantova Auditorium Claudio Monteverdi
09.12.2022 Nduduzo Makhathini Venezia Teatro La Fenice